Steenstrups Alle 5-7 / Johnstrups Alle 10 – Frederiksberg

Jørgensen & sønner as har for EF Steenstrups Alle 5-7/Johnstrups Alle 10 på Frederiksberg etableret 20 stk. nye stålaltaner, som fremstår i varmgalvaniseret stål.

Alle altaner med gulve i hårdttræsbrædder og håndlister ligeledes i hårdttræ. Afløb fra altaner, sker over forkanter. Altanerne er alle monteret med specielt udviklede indstiksjern, for at usynliggøre montagestederne. Som en detalje har man rundt om indstøbningsstederne anvendt de eksisterende sten fra bebyggelsen, som er indmuret i forbandt med facaden, for så optimalt, som muligt at skjule montagestederne.

Altandørene er udført som cafédøre således at man har mulighed for at åbne hele altandørspartiet op, og få en sammenhæng mellem lejlighed og altan.

Altanerne er materialemæssigt produceret med henblik på så minimal vedligeholdelse som muligt.