Sønder Boulevard 88 – København V.

Jørgensen & sønner as har for AB Sønder Boulevard 88 etableret nye stålaltaner, som alle er varmgalvaniserede og efterfølgende sprøjtemalet. Alle altaner med gulve i hårdttræsbrædder og med afvanding af altanerne over forkant. Altanerne er alle monteret med specielt udviklede indstiksjern for at usynliggøre montagestederne mest muligt.

Da altanerne skulle etableres på gadesiden og på en ejendom med en karakteristisk udsmykning, var kravet fra Københavns Kommune, at altanerne farvemæssigt skulle indgå i de øvrige farver på facaden, således at altanbundene blev i samme farve som de pudsede gesimsbånd, og rækværkerne fik en sort farve samt med et let design af rækværkerne, så disse blev så usynlige på facaden som muligt.

Altanerne er materialemæssigt produceret med henblik på så minimal vedligeholdelse som muligt.

Altandøre er alle udført som 3-fags altandøre med en dobbeltdør og et fast sideparti. Farvemæssigt blev alle altandøre leveret, så de udvendigt fik samme farve som de eksisterende vinduer på gadefacaden.