Händelsvej – København SV.

Jørgensen & sønner as har for Boligselskabet 3B etableret 60 stk. nye stålaltaner, som fremstår i varmgalvaniseret stål med lyse afskærmninger mod naboer og delvis mod forsiden. Alle altaner er med gulve i fiberbeton, og afløb fra altaner via udspyer i den ene side.

Altanerne er alle monteret med specielt udviklede indstiksjern, for at usynliggøre montagestederne. Som en detalje har man rundt om indstøbningsstederne anvendt de eksisterende sten fra bebyggelsen, som er indmuret i forbandt med facaden, for så optimalt som muligt at skjule montagestederne.

Altanerne er materialemæssigt produceret med henblik på så minimal vedligeholdelse som muligt.